Nr. 1 ,,AS−Kuro tiekimo bazė" (Respublikos, Liaudies g., kiekvieną dieną, vasaros laikotarpiu)

  NR.1 ,,AUTOBUSŲ STOTISKURO TIEKIMO BAZĖ" (Respublikos, Liaudies gatvėmis)
PASTABA. Autobusas važiuoja kiekvieną dieną nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 2 d.
STOTELĖS VAŽIAVIMO LAIKAS
  1 važ.    2 važ. 3 važ. 4 važ. 5 važ. 6 važ. 7 važ. 8 važ.
STOTIS 13.10 - - - 18.12 - - -
Autobusų stotis  13.12 14.15 15.18 16.19 18.14  19.19  20.27 21.28
 Chemikų 13.15 14.18 15.21 16.22  18.17  19.22 20.30 21.31
 Jaunatvė  13.19 14.22 15.25  16.26   18.21  19.26  20.34 21.33
 Centras 13.23  14.26 15.29  16.30 18.25   19.30  20.38 21.35
 Stadionas  13.27  14.30  15.33  16.34  18.29  19.34  20.42 21.37
 Aušros 13.29   14.32  15.35  16.36  18.31 19.36   20.44 21.38
 Geležinkelio stotis 13.30  14.33  15.36 16.37  18.32  19.37  20.45  21.39
 Elevatorius  13.33  14.36  15.39  16.40  18.35 19.40   20.48 21.40
 Pušelė  13.34  14.37  15.40  16.41 18.36  19.41   20.49 21.42
 Justinava  13.36  14.39  15.42 16.43  18.38  19.43  20.51  -
 Draugystė  13.39  14.42  15.45 16.46   18.41 19.46   20.54 21.44
 Babėnų g.  13.41  14.44  15.47  16.48  18.43  19.48  20.56 21.45
Poilsiavietė               21.46
Žibuoklių   13.44  14.47 15.50   16.51 18.46   19.51 20.59 -

Kuro tiekimo bazė   atv.

                                  išv.

13.45

13.46

14.48

14.49

15.51

15.52

16.52

16.53

18.47

18.48

19.52

19.56

21.00

21.01

-

Žibuoklių 13.47 14.51 15.54 16.55 18.50 19.58 21.03 -
Poilsiavietė               21.47
Babėnų g. 13.50 14.54 15.57 16.58 18.53 20.01 21.06 21.48
Draugystė 13.52 14.56 15.59 17.00 18.55 20.03 21.08 21.50
Justinava 13.55 14.59 16.02 17.03 18.58 20.06 21.10 -
Pušelė 13.57 15.01 16.04 17.05 19.00 20.08 21.12 21.51
Elevatoriaus 13.58 15.02 16.05

17.06

19.01 20.09 21.13 21.52
Geležinkelio stotis 14.01 15.05 16.08 17.09

19.04

19.05

20.10

20.15

21.16 21.53
Ligoninė        

19.06

     
Aušros 14.02 15.06 16.09 17.10 19.08 20.16 21.17 21.54
Stadionas 14.04 15.08 16.11 17.12 19.09 20.18 21.19 21.55
Centras 14.09 15.13 16.14 17.17 19.14 20.22 21.23 21.57
Mindaugo 14.11 15.15 16.16 17.19 19.16 20.24 21.25 21.58
Prekybos centras 14.12 15.16 16.17 17.20 19.17 20.25 21.26 21.59
Autobusų stotis 14.13 15.17 16.18 17.21 19.18 20.26 21.27 22.00
Cgemikų - - - 17.24 - - - 22.02
STOTIS - - - 17.30 - - - 22.05