Teisinė informacija

 
Informacija apie darbo užmokestį    čia
 
UAB ,,Kėdbusas" veiklos ataskaita 2018 m. 
 
UAB ,,Kėdbusas" finansinės ataskaitos 2018 m.
 
UAB "Kėdbusas" Įstatai čia